พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan)

Description

พัดลมโบล์เวอร์เคลื่อนที่ (Portable Blower) ใช้จ่ายอากาศหมุนเวียนกับงานสาธาณูปโภคใต้ดิน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ การประปา เหมือง งานดูดขจัดกลิ่น ฝุ่น หรือไอ จากงานในขบวนการผลิต เช่น งานเชื่อม เจียรไน กลึง อ๊อก สารเคมี ฯลฯ

รวมถึงงานจ่ายอากาศขณะติดตั้ง หรือซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ลิฟท์ ห้องเครื่อง แท้งค์ บอยล์เลอร์ งานเป่าแห้ง งานให้ความเย็น คลังสินค้า บ่อลึก ฟาร์ม หรือใช้ในห้องทดลอง ฯลฯ